Lemsteraken met en zonder schipper te huur

Lemsteraak Zephyrus Lemsteraak Zephyrus

Lemsteraak met kajuit

De eerste lemsteraak waarvan tekeningen zijn, is gebouwd in 1876 door de scheepswerf De Boer uit Lemmer. Oorspronkelijk was de aak bedoeld als vissersschip op de Waddenzee en de Zuiderzee, met name het deel tussen Friesland en de kop van Noord-Holland. Er werd vooral op haring gevist, hoewel het eigenlijke vissen met haringvletten werd gedaan.
De aak werd gebruikt voor transport en opslag van de vis, deze was voorzien van een (overdekte) bun op het voordek.

Interieur: Lemsteraak Vrouwe Franciska, Lemsteraak Elisabeth, Lemsteraak Bellefleur Interieur: Lemsteraak Vrouwe Franciska, Lemsteraak Elisabeth, Lemsteraak Bries

De aak is ei-vormig rond gebouwd met de punt naar achteren. Het vlak is licht gebogen en het diepste punt vindt men, evenals de grootste breedte, ter hoogte van de mast.
De lemsteraak is getuigd met een ruim grootzeil aan een gebogen gaffel met een losse broek dat wil zeggen, dat het onderlijk niet aan de giek is vastgemaakt. Als voorzeilen vaart men een tamelijk grote fok en kluiver en soms een halfwinder.

Lemsteraak Elisabeth Lemsteraak Elisabeth 7 personen

Al snel kwam de gegoede burgerij erachter dat de lemsteraak prima geschikt was als plezierjacht. De bun verdween en daarvoor in de plaats kwam een achter de mast geplaatste kajuit, vaak met sierhoutsnijwerk en glas-in-loodramen. Een hele bekende lemsteraak is "De Groene Draeck". Deze type jachtuitvoering wordt tegenwoordig ook nog in lengtes van 9–15 meter gebouwd.

Lemsteraak Bries 8 personen Lemsteraak Bries 8 personen Meer platbodems